European funding


Номер на проект: BG16RFOP002-2.092-0489
 
Бенефициент: УАЙЛД ЕКО ООД
 
Обща стойност: (15%).
 2 783.70 лв., от които 2 366.14 лв.
европейско (85%) и  417.56 лв. национално съфинансиране

Начало: 21.12.2020 г.
Край: 21.03.2021 г.