European fundingПроект и главна цел: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Номер на проект: BG16RFOP002-2.092-0489
 
Бенефициент: УАЙЛД ЕКО ООД

Резултати: Предприятието ще продължи да осъществява своята дейност поне 3 месеца след приключване на проекта, осигурявайки си оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на българските микро-, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма.
 
Обща стойност: 2 783,70 , от които 2 366,14 лв. европейско (85%) и 417,56 лв. национално съфинансиране (15%).
 
Начало: 21.12.2020 г.
Край: 21.03.2021 г.